Zullen we het over verspilling hebben?

Joep GommansVoedselverspilling

Er is iets dat me al een tijdje dwarszit: verspilling. En dan bedoel ik niet de verspilling van tijd, geld of energie, maar de verspilling van ons mooie product: brood.

 

Wist je dat we in Nederland jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspillen? En dat 1/3 van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voortkomt uit onze voedselsystemen? Brood is bovendien koploper in negatieve zin wanneer het gaat om voedselverspilling. In Nederland gooien we ruim 700.000 broden PER DAG weg. Dat zijn meer dan 250 miljoen broden per jaar! Ongeveer 40% daarvan wordt weggegooid door de consument, de rest gaat verloren in de productieketen, bij transport of bij opslag. Dat is toch om te huilen?

 

We hebben allerlei termen om de verspilling te duiden: retouren, derving, uitval. Maar eigenlijk is het gewoon voedselverspilling. Verspilling van grondstoffen, arbeid, verpakking, transport en geld. Maar ook verspilling van kwaliteit en smaak. En verspilling van jouw passie, jouw harde werk, jouw ambacht en vakmanschap.

 

Ik wil jullie daarom oproepen om voortaan het woord verspilling te gebruiken. Niet om onszelf te beschuldigen of te schamen, maar om ons bewust te worden van het probleem. En om er iets aan te doen. Want er zijn genoeg mogelijkheden om de verspilling te verminderen. Er zijn al veel goede voorbeelden van collega’s die hiermee bezig zijn.

Ik wil ook onze partners van Beko-advies en de BakkerijMonitor vragen om het woord verspilling te gebruiken in hun besprekingen en rapportages. Zij kunnen ons helpen om inzicht te krijgen in onze verspillingscijfers en ons adviseren over mogelijke oplossingen.

 

Laten we samen streven naar een verspillingsvrije ambachtelijke bakkerijbranche in 2030. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze klanten, onze reputatie en onze portemonnee.

 

Doe je mee?